Medical subject OA journals listed in Directory of Open Access Journals (DOAJ) are the most transparent to stated article processing charges (APC) publicly

Based on Radovan Vrana’s case study, 9,26 % of medical journals listed in DOAJ are the most transparent to stated article processing charges APC publicly on website. Moreover, most APC of the journals owned by Elsevier were 0 to 99 USD (61,39% out of 505 journals) .

 

Read more. URL: https://www.researchgate.net/profile/Radovan_Vrana/publication/311278770_Is_open_access_still_open_the_case_of_article_processing_charge/links/584082f808ae2d21755f3765.pdf

Kuala Lumpur, Malaysia host Asia Open Access Summit 2016

On 14 and 15 November 2016, Confederation of Open Access Repositories (COAR) (Community of Practice), Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysian Research and Education Network (MYREN) and SIFULAN have organized Asia Open Access Summit 2016 at INTEKMA Resort & Convention Centre. Many participants were the Open Access practitioners and academicians.

More details, URL: http://ahmadfaizar.blogspot.my/2016/11/asia-open-access-summit-2016.html

Program Schedule, URL: https://www.coar-repositories.org/files/AsianOA2016-Program2.pdf 

Jim Ottaviani found that Open Access papers attract up to a fifth more citations than those locked away in closed journals

Latest research done by Jim Ottaviani found that Open Access papers attract up to a fifth more citations than those locked away in closed journals.

more details:-

 1. https://www.timeshighereducation.com/news/open-access-boosts-citations-fifth
 2. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0159614

eLife – jurnal Open Access terbaik untuk bidang Biologi / Sains Kajihayat

 1. eLife salah satu jurnal yang sangat muda usianya; baru ditubuhkan pada tahun 2012. Walaubagaimanapun, jurnal ini telah berjaya menduduki ranking Q1 untuk bidang Biologi dalam Thomson Reuters Journal Citation Report.
 2. Jurnal eLife dikatakan sangat efisien memberi maklumbalas permohonan seseorang penulis yang berminat untuk menerbitkan manuskrip penyelidikan. Tempoh maklumbalas yang dimaksudkan hanya memakan masa 3 hari.

Maklumat lanjut:

URL:

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3796313

2. https://blog.mendeley.com/2012/11/19/interview-with-elife-a-new-tech-forward-openaccess-journal/

 

 

Pasukan Khas Bersama Persatuan Perpustakaan mewartakan profil kompetensi Pustakawan untuk menyokong perkhidmatan “Research Data Management, Scholarly Communication, & Open Access”

The Association of Research Libraries (ARL), the Canadian Association of Research Libraries (CARL), the Association of European Research Libraries (LIBER), dan  Confederation of Open Access Repositories (COAR) telah menubuhkan Pasukan Petugas bersama untuk mengkaji segmen-segmen kompetensi yang perlu ada pada seseorang Pustakawan bagi menyokong perkhidmatan e-penyelidikan dan penerbitan ilmiah.

Dalam segmen kompetensi, Pustakawan hendaklah menyokong perkhidmatan Open Access dengan perkara-perkara seperti berikut:-

 1. Menawarkan perkhidmatan sokongan fasiliti kepada penyelidik yang hendak menerbitkan naskah artikel di jurnal Open Access dan/atau menerbitkan buku dan lain-lain platform (contoh akhbar universiti jika ada).
 2. Menyediakan perkhidmatan sokongan sistem Repositori Institusi agar proses penyerahan dan akses artikel/manuskrip versi “pre print, post print, published” dapat dijalankan.
 3. Menyediakan khidmat nasihat dan panduan mengenai hak cipta dan pemilihan jurnal OA berautentik.
 4. Menyediakan kemudahan yang boleh membantu proses penilaian kualiti dan mengesan impak bahan kesarjanaan, daripada kaedah konvensional bibliometriks sedia ada kepada kaedah baru altmetrics.
 5. Membangunkan pelbagai inisiatif yang boleh menggalakkan fakulti/pusat pengajian mahir menguruskan pelbagai isu hak cipta dan akses bahan penyelidikan yang telah diterbitkan.
 6. Memasarkan dan mempromosi  gerak kerja Open Access di dalam dan luar kampus.
 7. Bekerjasama dengan jabatan/unit pembangunan koleksi untuk membangunkan dan menyelenggara dana penerbitan, keahlian OA di syarikat penerbit, dan klausa-klausa perjanjian/perlesenan.
 8. Menyokong dan memberi latihan kepada penyelidik berkaitan dengan isu-isu penerbitan ilmiah.

Rujukan.

 1. URL: http://www.arl.org/news/arl-news/4043-librarian-competencies-in-support-of-research-data-management-scholarly-communication-open-access#.V2IdLNJ97cv
 2. URL: https://www.coar-repositories.org/activities/support-and-training/task-force-competencies/

3300 Judul Jurnal dikeluarkan daripada senarai DOAJ

3300 judul jurnal gagal membuat permohonan semula kepada DOAJ untuk disenarai semula dalam sistem pencarian indeks mereka. Hal ini menyebabkan judul-judul terbabit dikeluarkan daripada senarai penuh jurnal DOAJ. Terdapat beberapa keperluan baru yang diminta oleh DOAJ. Misalnya, terdapat lapan soalan berkaitan dengan pelantikan Editor yang perlu perhatian khusus bagi memastikan integriti sesebuah jurnal itu terjamin.

Sumber:

 1. https://doajournals.wordpress.com/2016/05/09/doaj-to-remove-approximately-3300-journals/
 2. https://doajournals.wordpress.com/2014/12/15/reapplications-are-your-journals-ready-are-you-ready/
 3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zwig2nXHigzAGlEluLGrB7w-LdbHYGGu_ZkFd3ueRU/edit#gid=0

Pemimpin Eropah bersatu memperkasakan Open Access menjelang tahun 2020

Pemimpin Kesatuan Eropah telah sebulat suara bersetuju meletakkan sasaran bahawa kesemua artikel ilmiah yang ditulis oleh penyelidik Eropah boleh diakses secara percuma menjelang tahun 2020.

sumber : http://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers