Jim Ottaviani found that Open Access papers attract up to a fifth more citations than those locked away in closed journals

Latest research done by Jim Ottaviani found that Open Access papers attract up to a fifth more citations than those locked away in closed journals.

more details:-

 1. https://www.timeshighereducation.com/news/open-access-boosts-citations-fifth
 2. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0159614
Advertisement

eLife – jurnal Open Access terbaik untuk bidang Biologi / Sains Kajihayat

 1. eLife salah satu jurnal yang sangat muda usianya; baru ditubuhkan pada tahun 2012. Walaubagaimanapun, jurnal ini telah berjaya menduduki ranking Q1 untuk bidang Biologi dalam Thomson Reuters Journal Citation Report.
 2. Jurnal eLife dikatakan sangat efisien memberi maklumbalas permohonan seseorang penulis yang berminat untuk menerbitkan manuskrip penyelidikan. Tempoh maklumbalas yang dimaksudkan hanya memakan masa 3 hari.

Maklumat lanjut:

URL:

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3796313

2. https://blog.mendeley.com/2012/11/19/interview-with-elife-a-new-tech-forward-openaccess-journal/

 

 

Pasukan Khas Bersama Persatuan Perpustakaan mewartakan profil kompetensi Pustakawan untuk menyokong perkhidmatan “Research Data Management, Scholarly Communication, & Open Access”

The Association of Research Libraries (ARL), the Canadian Association of Research Libraries (CARL), the Association of European Research Libraries (LIBER), dan  Confederation of Open Access Repositories (COAR) telah menubuhkan Pasukan Petugas bersama untuk mengkaji segmen-segmen kompetensi yang perlu ada pada seseorang Pustakawan bagi menyokong perkhidmatan e-penyelidikan dan penerbitan ilmiah.

Dalam segmen kompetensi, Pustakawan hendaklah menyokong perkhidmatan Open Access dengan perkara-perkara seperti berikut:-

 1. Menawarkan perkhidmatan sokongan fasiliti kepada penyelidik yang hendak menerbitkan naskah artikel di jurnal Open Access dan/atau menerbitkan buku dan lain-lain platform (contoh akhbar universiti jika ada).
 2. Menyediakan perkhidmatan sokongan sistem Repositori Institusi agar proses penyerahan dan akses artikel/manuskrip versi “pre print, post print, published” dapat dijalankan.
 3. Menyediakan khidmat nasihat dan panduan mengenai hak cipta dan pemilihan jurnal OA berautentik.
 4. Menyediakan kemudahan yang boleh membantu proses penilaian kualiti dan mengesan impak bahan kesarjanaan, daripada kaedah konvensional bibliometriks sedia ada kepada kaedah baru altmetrics.
 5. Membangunkan pelbagai inisiatif yang boleh menggalakkan fakulti/pusat pengajian mahir menguruskan pelbagai isu hak cipta dan akses bahan penyelidikan yang telah diterbitkan.
 6. Memasarkan dan mempromosi  gerak kerja Open Access di dalam dan luar kampus.
 7. Bekerjasama dengan jabatan/unit pembangunan koleksi untuk membangunkan dan menyelenggara dana penerbitan, keahlian OA di syarikat penerbit, dan klausa-klausa perjanjian/perlesenan.
 8. Menyokong dan memberi latihan kepada penyelidik berkaitan dengan isu-isu penerbitan ilmiah.

Rujukan.

 1. URL: http://www.arl.org/news/arl-news/4043-librarian-competencies-in-support-of-research-data-management-scholarly-communication-open-access#.V2IdLNJ97cv
 2. URL: https://www.coar-repositories.org/activities/support-and-training/task-force-competencies/

3300 Judul Jurnal dikeluarkan daripada senarai DOAJ

3300 judul jurnal gagal membuat permohonan semula kepada DOAJ untuk disenarai semula dalam sistem pencarian indeks mereka. Hal ini menyebabkan judul-judul terbabit dikeluarkan daripada senarai penuh jurnal DOAJ. Terdapat beberapa keperluan baru yang diminta oleh DOAJ. Misalnya, terdapat lapan soalan berkaitan dengan pelantikan Editor yang perlu perhatian khusus bagi memastikan integriti sesebuah jurnal itu terjamin.

Sumber:

 1. https://doajournals.wordpress.com/2016/05/09/doaj-to-remove-approximately-3300-journals/
 2. https://doajournals.wordpress.com/2014/12/15/reapplications-are-your-journals-ready-are-you-ready/
 3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zwig2nXHigzAGlEluLGrB7w-LdbHYGGu_ZkFd3ueRU/edit#gid=0

Pemimpin Eropah bersatu memperkasakan Open Access menjelang tahun 2020

Pemimpin Kesatuan Eropah telah sebulat suara bersetuju meletakkan sasaran bahawa kesemua artikel ilmiah yang ditulis oleh penyelidik Eropah boleh diakses secara percuma menjelang tahun 2020.

sumber : http://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers

the number of Malaysian research publications in SCOAP3 Repository were increased

Alexander Kohls, SCOAP3 Operations Manager had contact us to spread out about the contribution of Malaysian scientists in SCOAP3. SCOAP3 can be referred as:-

” one-of-its-kind partnership of over three thousands libraries, key funding agencies and research centers in 44 countries and 3 intergovernmental organisations. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted key journals in the field of High-Energy Physics to Open Access at no cost for authors. SCOAP3 centrally pays publishers for costs involved in providing Open Access, publishers in turn reduce subscription fees to all their customers, who can re-direct these funds to contribute to SCOAP3. Each country contributes in a way commensurate to its scientific output in the field. In addition, existing Open Access journals are also centrally supported, removing any existing financial barrier for authors.”

From https://repo.scoap3.org/, there are 168 articles related to Malaysia and the number of publication going to be increased daily.

This showed that Malaysia physics scientists well perform in Open Access publication.

 

 

 

FOSTER project embark the success of Open Science initiative

Currently in Europe, there have been new project called FOSTER. FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) is a European Commission funded project that developed an e-learning portal to support the training of a wide range of stakeholders in Open Science and related areas. The stakeholders – grant funders, policy makers, researchers, administrators, librarians and repository managers are able to learn about Open Science via e learning portal and taxonomy.

Refer:

 1. http://libeprints.open.ac.uk/44719/2/kmi_foster_iknow.pdf
 2. http://lj.libraryjournal.com/2016/03/oa/welcome-to-science-2-0-open-access-in-action/

EIFL (Electronic Information for Libraries) was adopted 22 Open Access Policies

EIFL (Electronic Information for Libraries) is a not-for-profit organization that works with libraries to enable access to knowledge in developing and transition economy countries in Africa, Asia Pacific, Europe and Latin America has adopted 22 out of 70 Open Access Policies. The policies were may refer from here:

URL: http://www.eifl.net/programme/open-access-programme/open-access-policies

.

 

7 institutions in Malaysia support BioMed Central and SpringerOpen Membership Programs

Based on the BioMed Central website until 14 December 2015, there are seven (7) Malaysian institutions supporting BioMed Central and SpringerOpen Membership Programs.

The lists are:-

 1. Clinical Research Centre Malaysia
 2. International Medical University Malaysia
 3. Monash University Malaysia
 4. Universiti Sains Malaysia (USM)
 5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 6. University Malaysia Sarawak
 7. University of Malaya

Refer:

 1. http://www.biomedcentral.com/publishing-services/membership
 2. https://www.jisc-collections.ac.uk/Catalogue/Overview/index/2326