3300 Judul Jurnal dikeluarkan daripada senarai DOAJ

3300 judul jurnal gagal membuat permohonan semula kepada DOAJ untuk disenarai semula dalam sistem pencarian indeks mereka. Hal ini menyebabkan judul-judul terbabit dikeluarkan daripada senarai penuh jurnal DOAJ. Terdapat beberapa keperluan baru yang diminta oleh DOAJ. Misalnya, terdapat lapan soalan berkaitan dengan pelantikan Editor yang perlu perhatian khusus bagi memastikan integriti sesebuah jurnal itu terjamin.

Sumber:

  1. https://doajournals.wordpress.com/2016/05/09/doaj-to-remove-approximately-3300-journals/
  2. https://doajournals.wordpress.com/2014/12/15/reapplications-are-your-journals-ready-are-you-ready/
  3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zwig2nXHigzAGlEluLGrB7w-LdbHYGGu_ZkFd3ueRU/edit#gid=0
Advertisements