RCUK mewujudkan “concordat” untuk memperkasa “Open Research Data”

Majlis Penyelidikan United Kingdom (RCUK) kini sedang melangkah kehadapan dalam memperkasa amalan “open access” untuk data penyelidikan. Data penyelidikan yang berada di UK bersumberkan dana awam kini boleh dikongsi secara terbuka. Namun, beberapa langkah perlu diambil demi memastikan keselamatan dan hak cipta terus terjamin. Oleh yang demikian, satu “concordat” diwujudkan dan mereka yang terlibat dengan sektor penyelidikan sama ada penyelidik atau organisasi seperti universiti perlu memberi maklumbalas terhadap “concordat” ini dalam menentu sah amalan terbaik yang perlu dilaksanakan bagi mencapai objektif tersebut.

Maklumat lanjut:

  1. http://www.rcuk.ac.uk/media/news/170814/
  2. http://www.researchinfonet.org/research-data/open-research-data-forum/
  3. http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/ConcordatOpenResearchData.pdf
  4. http://librarylearningspace.com/newsite/rcuk-seeks-feedback-good-practice-guidelines-open-research-data/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s