International Open Access Week

Program International Open Access Week dilancarkan bagi menarik perhatian dan kesedaran pelbagai pihak terutama pihak berautoriti seperti agensi kerajaan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Pihak kerajaan seperti di United States didedahkan tentang keperluan dan kepentingan perkongsian secara terbuka penerbitan bahan ilmiah. Pelbagai isu diketengahkan dalam forum sama ada secara perbincangan serampang dua mata seperti mana pernah dilaksanakan pada tahun 2013 di World Bank mahupun dalam portal maya. Program ini juga memberi manfaat kepada penyelidik, penulis artikel ilmiah yang ingin mendalami suasana dan keperluan Open Access.

Maklumat lanjut sila layari portal ini. url: http://openaccessweek.org/events

Untuk menyertai Group Open Access Malaysia. sila layari  url: http://openaccessweek.org/group/open-access-malaysia

 

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s