Bagaimana Open Access boleh mengubah Perpustakaan Akademik apabila trend ini semakin menjadi normal? [Aaron Tay memberi ulasan]

Aaron Tay seorang Pustakawan senior di National University of Singapore memberi pandangan beliau terhadap isu ini.

5 perkara dibangkitkan oleh beliau adalah seperti berikut :-

 

1. Peranan Perpustakaan dalam mencari bahan dan menghantar dokumen/maklumat secara tradisional akan berkurangan.

2. Perpustakaan dijangka akan memberi fokus yang tinggi terhadap Koleksi Khas & melibatkan secara aktif dalam bidang penerbitan dan bertindak sebagai penerbit/penyedia/pembekal jurnal.

3. Perpustakaan akan lebih fokus kepada nilai tambah kepakaran seperti literasi maklumat, perkhidmatan pengurusan data, dan lain-lain GIS untuk menggantikan peranan sebagai “pembeli” yang semakin berkurangan.

4. Bajet Perpustakaan akan terus mengecil.

5. Memodenkan praktis kerja-kerja rujukan.

Ulasan penuh boleh dirujuk disini:-

url: http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/2014/08/how-academic-libraries-may-change-when.html#.U_bOjMWSznj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s